Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

verhaal: Jan van Wierst door Jan van Wierst 6 1

De gedenksteen in het Bos der Onverzettelijken

Wie het bos bezoekt zal na de rondgang de gedenksteen aantreffen die, voordat de Dolfijn het 4-mei gedenkteken werd, te vinden was op de Markt, zo’n tien stappen vanaf de schoenmaker. Ter plekke stond een vlaggenmast. De gedenksteen werd afgebakend door een houten half vierkant.

De plaatsing van het nieuwe monument in Haven en niet in Stad is tot stand gekomen min of meer onder druk van de toenmalige weerstand van de bewoners van Almere Haven die er op tegen waren dat er ” weer een stuk van ons” naar Stad zou gaan. En helemaal, omdat “ze” van plan waren het 4 Mei monument een plaats te geven achter het Centraal Station. Daar is overigens ook een soort monument gekomen met een andere, ongetwijfeld nobele achtergrond.

Hoe dan ook, het Comité 4/ 5 Mei, waarvan ik toen deel uitmaakte, zorgde ervoor dat er geld werd vrijgemaakt voor een herdenkingsmonument, in Haven. Ikzelf vond de plaatsing, naast Corrosia, minder geschikt met het oog op ruimtelijke werking en lichtinval. Op de huidige plek zou het kunstwerk beter tot zijn recht komen, vond ook de kunstenaar.

Bleef over natuurlijk de vraag wat te doen met de steen. Wanneer die in de een of andere loods zou worden opgeborgen, bij de rest van andere nutteloze zaken, die gedachte stond ons niet aan. Immers, de steen droeg een groot menselijk drama met zich mee. In de discussie kwam toen bovendrijven het Bos der Onverzettelijken. Het bestuur van die stichting kon zich heel wel in ons idee vinden. Ik zou het wel een goed idee vinden als het Bos der Onverzettelijken een eigen plek krijgt in het geheel van die dagen waarin we gedenken hoeveel offers voor onze vrijheid zijn gebracht.

Bijdragen 
Reacties (1)

Reacties (1)