Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Vindplaats

Vrachtschip Europakwartier

Een klein vrachtschip, dat rond 1600 moet zijn vergaan, kwam in 1981 boven de aarde tijdens werkzaamheden bij de Europalaan. Hoewel het al vier eeuwen geleden is gezonken, lag het scheepswrak dicht aan de oppervlakte: slechts een ruime meter onder het maaiveld.

Doordat het wrak werd geraakt bij het bewerken van de grond was een groot deel van de bakboordzijde verdwenen. De stuurboordzijde was compleet en het voor- en achterdek waren nog grotendeels aanwezig. Het schip was met 14,5 meter lengte en 4,25 meter breedte iets kleiner dan het vrachtscheepje uit dezelfde tijd dat eerder in Sallandse Kant werd opgegraven.

Bescherming
Ter bescherming werd na de vondst een pakket grond van ongeveer een meter dikte over het wrak aangebracht; na een archeologische verkenning is het schip in 1982 ingekuild.

Vondsten
Jammer genoeg was er niet veel meer in het wrak aanwezig dat iets kan vertellen over de opvarenden of over de lading. Archeologen troffen alleen een 17de-eeuwse aardewerken test aan, een soort schaal, en een schildpadblok. Zo'n blok, dat onderdeel is van de scheepstuigage, heeft een bolle en een platte kant, waarmee het op een vlakke ondergrond wordt bevestigd, bijvoorbeeld op de mast of op de giek. Het functioneert als een katrol.

Opmerkzaam
Een opmerkzame treinreiziger merkte in 1993 tijdens een rit van Amsterdam naar Lelystad dat op ditzelfde kavel in Almere Poort een hoeveelheid hout aan de oppervlakte lag. Kennelijk zag dat er vreemd uit op de toen nog geheel onbebouwde zandvlakte. Archeologen gingen meteen kijken en stelden vast dat het hout overeenkomst vertoonde met dat van een laatmiddeleeuwse kerkkap, twee kavels verder. Maar voor zover ze konden nagaan, had deze scheepslading hout niets met het vrachtscheepje uit 1981 te maken.

Bijdragen