Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Vindplaats 5

Waterschip Paradijsvogelweg

In Almere zijn tot nu toe drie wrakken van waterschepen ontdekt. Daaronder is het oudst bekende exemplaar van dit model, gevonden aan de Paradijsvogelweg in Almere Hout.

Het schip is omstreeks 1550 gebouwd. Dat we dat aardig precies weten, is te danken aan het jaarringonderzoek waaraan onderzoekers dit wrak onderwierpen. Eén van de eikenbomen die voor dit schip is gebruikt, bleek te zijn gekapt in een periode van zes jaar vóór of zes jaar nà 1541; een andere met dezelfde marge in 1549.

Rekensom
Als je in aanmerking neemt dat vers eikenhout een droogtijd van zo'n vijf jaar nodig had voordat het als scheepshout geschikt was, kom je gemiddeld uit bij een bouwjaar van 1550. Het waterschip is vermoedelijk niet lang daarna gezonken. Wel wonderlijk, als je bedenkt dat waterschepen zwaargebouwde en zeer stabiele houten vaartuigen waren, die werden ingezet voor allerhande zware karweien.

Luxe
Net als het Waterschip A27 is dit schip ontdekt doordat onderdelen ervan boven de grond uitstaken. Het wrak is in eerste instantie met folie en aarde toegedekt om het te beschermen. Hout dat blootstaat aan zuurstof gaat namelijk rotten en schimmelen, iets wat ook bij dit waterschip het geval was. In 1980 konden archeologen wat uitgebreider onderzoek doen. Ze vonden toen op het scheepsdek een aantal gebruiksvoorwerpen - onder meer delen van aardewerk schaatljes en kookpotten - die ze in hun rapport als 'luxe' omschrijven. Dat is opmerkelijk, want het leven aan boord van een vissersschip was allesbehalve luxe - tegenwoordig niet en in de 16de eeuw al helemaal niet.

Karveel
Bijzonder aan die oudste waterschip van Almere is de bouwwijze van de romp. De houten planken zijn namelijk karveel (dat wil zeggen: overlappend) aan elkaar gezet. Deze techniek was al in gebruik bij de oude koggen, zoals ook de 15de-eeuwse kogge laat zien.

Objectgegevens:
Monumentnummer: 12436 Kavel: GZ80 Afmetingen: 19 x 6 meter Ontdekt: 1978

Bijdragen