Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Bezige bij

Ym de Roos kwam samen met haar man in 2002 in Almere wonen. Haar man kwam in Lelystad werken en toen woonden ze nog in Delft. Het forenzen was vermoeiend voor haar man en Ym kwam op het idee om naar Almere te verhuizen. Samen hebben ze twee kinderen die nu in den Haag en Rotterdam wonen.

Ym de Roos is een actieve vrouw. Ze heeft een eigen bedrijf: ”Ym de Roos Advies en Projecten”. Haar hobby’s zijn wandelen, lezen en theaterbezoek. Samen met haar man woont ze naast de Oostvaardersplassen en Ym vindt dat ze de mooiste achtertuin van West Europa heeft. Almere vindt ze geweldig.

Ym :”Het is fenomenaal wat in ruim 30 jaar uit de grond is gestampt en dat dit allemaal goed gaat is een wonder. Ik heb de stad (en de provincie) in mijn hart gesloten wij willen hier niet meer weg. De toekomst ziet er goed uit voor Almere. Almere wordt een grote stad en krijgt helaas ook te maken met de problemen van een grote stad. Dit is niet leuk. Tot nu toe kon alles in Almere, omdat de stad op de tekentafel gemaakt is en er geen protesten waren (er woonde niemand). In de toekomst zal men bij ontwikkelingen steeds meer rekening moeten houden met wat er al is en met de mening van belangen groeperingen en daardoor wordt het groeiproces vertraagd. Leuk in Almere is dat je zo langzamerhand burgers en bedrijven krijgt die bereid zijn om in hun eigen leefomgeving te investeren en daarvoor tijd te maken.

Mijn eigen inbreng in Almere in een notendop: ik ben een van de initiatiefnemers van www.almere2018.eu met de wens dat Almere in het
jaar 2018 Europees Culturele Hoofdstad wordt. Ook ben ik bezig met het oprichten van een fonds voor maatschappelijk ondernemen, studie ondersteuning, cultuur en noodhulp, het Flevofonds. Dat hebben wij nog niet, ik vind dat er een Flevofonds moet komen. Ik heb mezelf benoemd tot onbezoldigd ambassadeur voor Almere en Flevoland.

Josine, jij maakt je zorgen omdat Almere beneden de zeespiegel ligt. De film van Al Gore heeft niet alleen jou, maar meerdere burgers tot nadenken gestemd. Almere valt onder het Waterschap Zuiderzeeland. Zij houden zich al volop bezig met waterbeheer. Ze hebben ook een burgerforum in actie en ontruimingsplannen liggen klaar. Ik geef ook hieraan mijn aandacht. De waterschappen hebben verkiezingen in november 2008. Ik hoop dat alle burgers gaan stemmen om zo doordacht mee te werken aan de veiligheid van de burgers in Almere en omgeving.”

Het is mij opgevallen dat Ym steeds bezig is het beste van zichzelf te geven aan de ontwikkeling van haar medemens. Mijn tante Willy van 90 jaar zegt altijd: 'Josine, namen zeggen iets van mensen hun persoonlijkheid.' Ym betekent ‘bezige bij’. Is dit toeval, die toepasselijke naam voor haar of is het voorbestemd?

Deze Ym is een roos met naastenliefde voor alles en iedereen om haar heen. Wat in de knop positief aanwezig is, geeft ze de kans om te ontluiken. De stad Almere mag dankbaar zijn dat deze ondernemende vrouw zich inzet als peettante (petemoei Ym) voor deze jonge stad in Nederland.

Reacties