Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

verhaal: Loes door Josine Karg-Sang Ajang 5

Geboren en getogen

1993 - 2008
/

Loes is 14 jaar geleden geboren in het Flevoziekenhuis, een Almeerse in hart en nieren.

Loes is een leerling van het Baken Stad College en vindt dat er interessante lessen worden gegeven. Haar lievelingsvak is techniek breed; de lessen metaal techniek heeft Loes met plezier gevolgd. Metaal heeft haar belangstelling en ze hoopt later in een fabriek met machines te gaan werken.

Loes: "Mijn hobby’s zijn tekenen en scouting in de Hannie Schaft groep. Ik leer heel veel bij scouting. We zijn creatief bezig en doen ook zinvolle activiteiten voor de gemeenschap. We hebben bijvoorbeeld afval opgeruimd in het verleden. Wat ik heel leuk vind in Almere is dat er veel voetbalvelden zijn. Er zijn jammer genoeg weinig plekken voor jongeren om rond te hangen."

"Ik woon in Danswijk en voor zover ik weet is er bij mij in de buurt geen buurthuis voor jongeren. Het zou leuk zijn als de Gemeente buiten meer (gym) toestellen op de pleintjes zou neerzetten. En ook buurthuizen (ruimten binnen) voor jongeren beschikbaar zou stellen zodat wanneer het koud is, jongeren ook een warme plek hebben om elkaar te ontmoeten en activiteiten samen te ondernemen. Ik denk aan sport, kunst en/of andere creatieve ontspannings-bezigheden. Voor jongeren zie ik wel een toekomst in Almere wat betreft studie en werk. Ik ben blij dat ik in deze stad woon!"

Reacties