Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

verhaal: Eva-Maria Kintzel 5

Christoffeltje

1979 - 2007
/

Door de stromende regen komen ze aanfietsen: twee oprichtsters van ‘Vrije Peuterspeelzaal Christoffeltje’ Thea Mulder en Truus Warrink. Ook de twee huidige peuterleidsters Marly Verdonck en Tilly van den Hoek-Zwaan komen er bij en samen vertellen ze het verhaal van hun Christoffeltje.

Zoals zo vaak begon alles in Almere-Haven. In 1979 verhuisde ‘Akwarius’, een biologisch-dynamisch bedrijf (tegenwoordig onderdeel van Natudis B.V.) vanuit Utrecht naar Almere-Haven. De filosofische basis van dit bedrijf is de antroposofie van Rudolf Steiner. Medewerkers van ‘Akwarius’ kwamen met hun gezinnen in Almere wonen, vaak heel jonge gezinnen. Al gauw begon men met de oprichting van allerlei antroposofische voorzieningen, zoals de biologische bakkerij ‘Het Zonnelied’, boerderij ‘Zonnehoeve’, en winkeltjes. Er moest dus ook snel een Vrije School komen en die werd opgericht door de vrouw van de directeur van ‘Akwarius’, Betty van Berkum. De eerste leerkracht was Edward Vogel van de Vrije School in Bussum. Hij offerde er zijn sabbatical aan op. Zijn eerste klas bestond uit vier kinderen. Op een dag was er eentje ziek, waarop een ander kind zei: "Wat hebben we toch weinig kinderen, hè meester!".

Thea Mulder was er vanaf het begin bij betrokken. De sollicitatiegesprekken vonden plaats in haar huis. "Toen liepen alle Vrije School juffen nog in lange rokken," vertelt Thea. "Eén van de bestuursleden zag er eentje naderen en riep: 'Hé, daar komt Petra aangerokt!’ Echt zo’n flowerpowermeid."
Iemand zei: "Eigenlijk moeten we dan ook een peutergroepje hebben." Er zijn toen huis-aan-huis foldertjes uitgedeeld. In januari begon de eerste kleuterklas van Josje Stumpel uit Zaandam en al in september van hetzelfde jaar kwam er een peutergroepje. Dit alles geschiedde aan de Rietmeent, waar ‘Akwarius’ twee bedrijfspandjes verhuurde. Eén van de gebouwtjes huisvestte aan de ene kant een winkeltje van zelfgemaakte spullen, zoals poppen, en aan de andere kant zat de peuterspeelzaal. Thea heeft er één jaar gewerkt als juf. De juffen konden niet worden betaald van de ouderbijdrage en namen zelf hun eigen thee en koffie mee.

Al na een jaar kon ook de huur niet meer worden opgebracht en verhuisde de speelzaal naar de Overgouw 87. De ruimte daar werd weer met hetzelfde enthousiasme opgeknapt met hout op de vloer en al die dingen. Toen, op de Overgouw kwam Truus Warrink erbij. Maar het bestuur vond op een gegeven moment dat het zo niet meer verder kon en hield ermee op. De huur kon niet worden betaald en de juffen al helemaal niet, het zou niet meer geloofwaardig zijn. Maar Thea en Truus geloofden er nog wel in. Op de avond dat de huur was opgezegd belde Truus een aantal mensen op, waaronder Ida Gorting, en zij bood aan om de huurschuld te betalen. Er kwamen nieuwe ouders in het bestuur en in de lente van ’83 werd een nieuwe start gemaakt. "Het heeft te maken met pioniersgeest en ook met vertrouwen," denkt Truus.
Toen moest er ook eindelijk een naam komen. Het werd ‘Christoffeltje’, vanwege de Christophorus-legende en een lenteliedje dat ze toen samen zongen. Thea is meteen het Christoffeltje van het liedje gaan tekenen, en dat is nog steeds hun logo.

In september 1984 werd de ‘Stichting Vrije Peuterspeelzaal’ officieel opgericht. Het nieuwe bestuur wilde proberen om van de gemeente subsidie te krijgen, maar vanwege hun overtuiging en visie op de ontwikkeling van het jonge kind konden en wilden zij niet aan alle gestelde eisen voldoen. Ze wilden b.v. geen middaggroepjes draaien, want kleine kinderen hoorden dan een dutje te doen. De VVD wethouder bleek enthousiast. Hij vond dat ze het fantastisch deden, zo fantastisch dat zij helemaal geen subsidie nodig hadden!

Er moesten dus verder fondsen geworven worden. Er werden zelfgemaakte recepten verkocht (‘Wat te doen met pompoen’, 15 recepten, 1 Gulden). Kaboutermutsen en schortjes werden door moeders genaaid en verkocht. Samen knoopten, haakten, breiden en naaiden ze een boerderijkleed in opdracht van het Eksternest, waar ze 700 gulden voor kregen. Het wordt nog steeds gebruikt voor de boerderijlessen van het Eksternest.
Het probleem van de ruimte werd in oktober 1985 opgelost. Toen hoorde één van de ouders dat er in Stedenwijk, in de Ossendrechtstraat 14, een collectieve ruimte was, die eigenlijk niet goed werd benut. Na wat praten kon hij worden gehuurd (van Stichting ‘De BOOK’) en tot de dag van vandaag vormt hij het knusse en gezellige onderkomen van ‘Christoffeltje’. De buurt is er nog steeds heel blij mee.

Tilly van den Hoek-Zwaan werd in 2003 gebeld: "We hebben een gediplomeerde juf nodig om als speelzaal te kunnen blijven bestaan." Tilly, die toen werkte op de Vrije School in Bussum, probeerde het eerst een beetje af te houden, maar streek uiteindelijk toch over haar hart, waarmee de speelzaal was gered. De andere leidsters moesten toen ook op cursus. Marly Verdonck werkte er sinds 1999 in de dreumesgroep en heeft later de cursus ‘Rudolf Steiner pedagogiek voor het kleine kind’ gevolgd. Zij een Tilly zijn nu de ziel van ‘Christoffeltje’.
In 2003 is de subsidie er eindelijk wel gekomen. Na een subsidieloos bestaan van ruim 21 jaar! De tijd was er blijkbaar rijp voor, want er kwamen toen ook nog andere bijzondere speelzalen in Almere. Maar ‘Christoffeltje’ is de enige gesubsidieerde speelzaal buiten ‘De Schoor’.

In 2005 kreeg ‘Christoffeltje’ een zusje. Aan de Lierstaat in Muziekwijk, vlak bij de ‘Vrije School Raphaël’ is toen ‘Catrijntje’ geboren, de tweede Vrije Peuterspeelzaal in Almere.
Truus Warrink heeft later de avondopleiding gedaan voor Vrije School onderwijs en werkt al 15 jaar met plezier op de Vrije School Harderwijk. Ze doet ernaast vrijwilligerswerk voor het ‘Internationaal Hulpfonds voor Vrije School Pedagogiek’ en helpt bij het opleiden van peuter- en kleuterleidsters in Zuid-Afrika, Kenia, Tanzania en Oeganda.
En zo is er ook een rechtstreeks lijntje van klein ‘Christoffeltje’ naar de grote wijde wereld.

Wil je meer weten over ‘Christoffeltje’ en zijn pedagogische visie kijk dan op:
www.christoffeltje.nl

Reacties