Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Als jij en ik hetzelfde zijn, kunnen we niet van elkaar leren

“Het jodendom is van alle tijden," zegt Doretti de Goede van de Liberaal Joodse Gemeente. “Het verschil is dat het orthodox jodendom de Tora letterlijk interpreteren, wij doen dat niet. De samenleving is voortdurend in ontwikkeling en we vinden dat we mee moeten ontwikkelen. Het liberaal of progressief jodendom is geworteld in de traditie en gelijkertijd een creatief antwoord op het moderne leven."

“Een ander verschil is de rol van vrouwen. In het orthodox jodendom hebben vrouwen niet dezelfde rechten als mannen. Bij ons is dat wel zo,onze gemeente heeft zelfs een vrouwelijke voorzanger. In de dienst worden mannen én vrouwen betrokken. De kern is echter onveranderd, en we vieren dezelfde sjabbat en feestdagen. Voor mij persoonlijk geldt dat ik niet wil dat mijn geloof een keurslijf wordt, ik draag verantwoordelijkheid voor mezelf. Het geloof is voor mij meer een richtlijn. Ik eet bijvoorbeeld geen varkensvlees of week en schelpdieren en ik houd melk en vleesproducten gescheiden, maar ik ga niet naar een koshere joodse slager in Amsterdam want ik woon in Almere. Ik ga dus naar de Islamitische slager hier."

“De Liberaal Joodse Gemeente in Almere is klein, het is van de negen gemeentes die er in Nederland zijn de kleinste. De gemeente is acht jaar geleden opgestart en telt een kleine zestig mensen. Alleen samen vorm je een gemeente en zeker in een kleine gemeente als Almere moet je er voor elkaar zijn en voel je dat je verantwoordelijk bent. Je mist iemand die er niet is ook gelijk. Anders dan in Amsterdam waar honderden mensen de synagoge bezoeken. Jodendom gaat om de intermenselijke relatie. Met Rosh Hasjana, Joods Nieuwjaar, wensen we elkaar een goed en zoet jaar, gesymboliseerd door appeltjes met honing. Binnenkort vieren we Grote Verzoendag waarbij je terugblikt op het afgelopen jaar. Dan kom je niet alleen in het reine met God, maar ook met jezelf en je medemens. Als het dat niet goed is, loopt het lijntje naar God ook niet goed.

We hebben geen vaste plek voor de diensten, momenteel doen we die in een buurthuis. Afhankelijk van de feestdagen hebben we zo’n drie á vier activiteiten per maand. We hebben de vrijdagavond dienst, vrijdag is voor ons de start van de sjabbat. Met zonsondergang gaan de kaarsen aan, wordt er een zegespreuk uitgesproken over de kaarsen en gevlochten broden en is er een feestelijke maaltijd. Wij hebben een doe godsdienst, veel gebeurt thuis. Onze kinderen zijn het huis uit maar zetten de traditie wel voort. Zowel mijn dochter als zoon hebben een joodse bruiloft gevierd en onze kleinzoon is besneden. Ik vond het belangrijk ze een aantal dingen mee te geven maar heb het ze niet opgelegd want dat werkt averechts."

"We doen aan tsedaka, dat betekent dat je zorgt voor mensen die het minder goed hebben. We schenken een tiende van wat we verdienen. In de Thora staat dat je stukken van het veld dat je oogst open moet laten zodat ook andere kunnen oogsten. Je moet altijd knokken voor een rechtvaardige samenleving. Jodendom is niet alleen spiritueel maar ook heel praktisch. Sommige joden zijn religieus maar anderen helemaal niet. Sommigen hebben een sterke link met Israël, anderen weer helemaal niet. Ik ben wel religieus, God bestaat voor mij alhoewel ik daar geen beeld bij heb. Het is geen persoon, het is een kracht, een hogere macht en dat is voor mij voelbaar. Wij hebben heel veel namen voor God omdat God te groot is voor maar één naam. Aan de andere kant kun je ook heel close, in je eentje, heel boos zijn op God. Dan is die interactie er wel en is het bijna een menselijke relatie. In onze gebedenboeken wordt de naam Vader wel gebruikt, maar ik voel dat niet zo. God is voor mij ook niet noodzakelijkerwijs een man. In de synagogendiensten bidden we, dat heeft een bepaalde zeggingskracht. Het feit dat je het regelmatig doet, houdt het levend. Als een klokje dat je regelmatig op moet winden om het tikkend te houden. We geloven allemaal in dezelfde God, hét geloof bestaat niet alleen de manier waarop je het beleeft." Doretti de Goede wijst op een spreuk aan de muur. Ik lees: ‘Als jij en ik hetzelfde zijn, kunnen we niet van elkaar leren.’