Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Verdriet en gemengde gevoelens

Dit is de eerste zomer in Almere die ik meemaak met zo een hitte! Juli 2006 maak ik samen met de rest van de inwoners in Europa een hittegolf mee. Alhoewel ik gewend ben aan het tropisch klimaat in Suriname ervaar ik deze hitte heel anders.

De hitte hier in Nederland is erg droog; het vocht ontbreekt. Loom en een beetje versuft loop ik rond. Toch is niet alleen het klimaat de oorzaak van dit tijdelijk gevoel. Ook het besef dat ik de eerste zomer in dit leven meemaak als wees, zoals mijn vriendin Rita het uitdrukt.

Het is al bijna 8 jaar geleden dat mijn vader is heengegaan en 4 januari 2006 onverwachts is ook mijn moeder plotseling overleden. Mijn verstand heeft dit alles geregistreerd en mijn gevoel hinkt er achter aan. Ja, mijn vader is lang ziek geweest en dan ben je ergens toch er op voorbereid dat er een moment van afscheid zal komen. Mijn vader die zo hard heeft gewerkt in Surirname als tandheelkundige. Hij was samen met onder andere pater Weidman en
Lucien Karg de oprichter van de katholieke politieke partij in Paramaribo: P.S.V. genaamd.

Het overlijden van mijn moeder kwam als een donderslag bij heldere hemel! Haar nageslacht heeft echt tijd nodig dit te
verwerken. Onze zorgzame moeder weggerukt uit dit leven... De aardse moeder
die ons allen met raad en daad heeft bijgestaan, nu moeten wij op eigen
kracht verder. Dat zal wel lukken.
Zullen mijn ouders elkaar en hun
overleden zoon en dochter tegenkomen in die andere wereld? vraag ik mij soms af. Of is de dood onherroepelijk het einde? Mensen zullen over dit thema blijven praten, denken en schrijven, dat besef ik. Zoveel mensen, zoveel meningen. In de bundel van de schrijver Trefossa (H.F. de Ziel) lees
ik een gedicht dat mijn moeder schreef toen ze jong was (1962).

Mens

Wat beenderen en liters
bloed?
Kom nou,
waar blijft de Ziel?
die door en met
de zorg om brood
voor het lijf
naar vrede zoekt
ontstijgend rukt
aan materieel geweld
en vindt
bij het Kruis.

Lou Lou van Buren (pseudoniem voor Yvonne. G. van Ommeren)

Reacties