Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Het moet een beetje hun ding zijn

Juf Corrie Epping:" Ik woon nu al 15 jaar met mijn gezin in Almere. Mijn man werkte in Amsterdam en jaren geleden was er sprake van dat het kantoor zou verhuizen naar Almere, nou toen zijn wij alvast in Almere gaan wonen.

Onze oudste was toen 15 maanden oud. De eerste tijd zat ik thuis als huisvrouw. Ik wilde graag nog 1 of 2 kinderen. Eenmaal in Almere dacht ik: 'Hier heb ik een nieuwe start, ik wil nieuwe kennissen maken en de stad Almere leren kennen'. Daarnaast wilde ik meewerken aan de leefgemeenschap zoals ik mijn ouders dat thuis altijd heb zien doen. Van huis uit heb ik geleerd oprechte interesse te hebben in mensen en mee te werken aan het opbouwen van een prettige leefgemeenschap voor een ieder. Ik heb mij heel vlug bij de kerk de Goede Rede aangemeld als vrijwilligster en heb toen verschillende werkzaamheden met liefde verricht: doopgesprekken, de parochie raad, de crèche dienst coördineren (ik had intussen ook een dochter, dus 2 kleine kinderen thuis). En al jaren bereid ik de kinderen van de basisschool voor op de eerste Heilige Communie. Ik zou heel graag vrijwilligers willen aantrekken die mij hierbij willen helpen. Ik bezit mijn onderwijsbevoegdheid en had ook jaren lange werkervaring maar toen mijn oudste geboren was ben ik gestopt met werken. Mijn voornemen was zolang de kinderen klein waren thuis te blijven . Maar ik werd toen mijn dochter 3 jaar oud was gevraagd
als invalster te werken bij de peuterspeelzaal van het buurthuis Meenten en Grienden. De laatste maanden heb ik 2 dagen een peutergroep van een juf die ziek was gedaan.

Ik kom uit eeen katholiek gezin en kende van huis uit het katholiek onderwijs. Nadat ik van iedereen in de buurt had gehoord dat de basisschool de Regenboog in de Grienden zo een leuke school was, hebben wij na een gesprek met de directeur besloten onze zoon op deze school in te schrijven. Natuurlijk had ik hierover met mijn man ook overleg gepleegd. Als moeder heb ik toen geholpen met van alles en nog wat bijvoorbeeld pannenkoeken bakken, meegaan als begeleidster naar het Eksternest noem maar op. Op gegeven moment werd ik gevraagd mee te helpen als leesmoeder. Ik deed dit alles met heel veel plezier. Zaterdagochtend hielp ik vrolijk oud papier op te halen voor de school. Op een gegeven moment zat ik in de ouderraad van de Regenboog. Mijn dochter die toen 4 jaar oud was ging ook al naar de Regenboog. Na enkele maanden belde de directeur of ik 2 dagen kon komen werken als invalster. Dat deed ik toen 1 dag daar ik ook nog op de peuterspeelzaal werkte. Na een hele poos invallen kreeg ik een vaste aanstelling aangeboden op de Regenboog. En dat doe ik nog steeds met heel veel genoegen. Zo werk ik op mijn manier mee aan de groei van Almere.

Ik heb vertrouwen in de ontwikkeling van Almere. Het zal fijn zijn als meer volwassenen zich vrij kunnen maken om als vrijwilliger de jeugd in hun vrije tijd te coachen. Heel veel ideeën kunnen vanuit de jeugd zelf komen en gedeeltelijk door de jeugd zelf gerealiseerd worden als er maar een volwassene is die dit proces ondersteunt. Het is heel verstandig naar de jeugd toe te gaan en naar de jeugd te luisteren. Wat houdt hen bezig? Wat is hun belangstelling en wat willen ze? Is dat te realiseren en hoe? Het moet ' een beetje hun ding zijn' zoals de jongeren dat zeggen. Het elan van wij jongeren gaan het zelf doen, en dan vervolgens bekendheid geven aan het initiatief in de samenleving. Bijvoorbeeld een club waarin jongeren leren debatteren. Mensen moeten weten wat er te doen is en waar ze het kunnen vinden. De ontwikkeling van de stad Almere zie ik als heel positief.; de gemeente en de gemeenschap is goed bezig. Er moet wel dynamiek in de ontwikkeling blijven; men moet nieuwe initiatieven blijven ontplooien. Blijf activiteiten en zorg aanbieden voor alle groepen die in deze stad wonen, dus ook de ouderen. Men schrijft nu al 30 jaar samen geschiedenis.
Het is belangrijk om in Almere steeds naar vernieuwing en een nieuwe gedachte te blijven zoeken en niet alles te doen zoals in de oudere steden.

Het moet iets heel aparts zijn indien iemand zegt: Ik woon in Almere. Make the difference in Almere, een dynamische stad die groeit...?"

Reacties (1)

het moet een beetje hun ding zijn

Het artikel gaat over mij, maar ik woon in Almere Haven in de Grienden. Kan dat veranderd worden?

Corrie Epping
,
1 okt 2006, 20:19
Reacties (1)