Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Bezige bij

Mariejan Vermeulen Jonker, actief Almeerse die zich inzet voor haar wijk Meenten/Grienden in Almere Haven. Verhalenverzamelaar Josine Karg Sang Ajang sprak met haar.

Mariejan: " Ik ben op 4 februari 1982 in deze buurt komen wonen, samen met mijn man. We woonden in een saneringswijk in Amsterdam Oost en konden geen goede woning in Amsterdam krijgen. Uiteindelijk hebben we in Almere wel een goede woning gevonden, zelfs een eengezinswoning waarvoor wij in Amsterdam niet in aanmerking kwamen. Het wonen in Almere bevalt mij goed. Voor mijn man was het wel even wennen.

In Almere heb ik veel vrienden en sociale contacten. Na het plotselinge overlijden van  mijn man ben ik, naast mijn 40-urige werkkring, in 1996  vrijwilligerswerk gaan doen, met name voor de bewonerscommissie Legodorp, die in 1998 is omgezet naar een bewonersvereniging van huurders en kopers van een GoedeStede woning. De bewonersvereniging houdt zich bezig met zowel huurders als kopersbelangen zoals het onderhoud aan de woningen en leefbaarheid in de wijk. Bij de wijkschouwen wordt aandacht besteed aan de groenvoorziening, tuinen, zwerfvuil, verlichting, veiligheid, bestrating e.d.. Deze schouwen worden samen met de Gemeente Almere, politie en GoedeStede drie keerper jaar gedaan Ook werkt de vereniging aan samenhang onder de bewoners en natuurlijk een gezellige, veilige omgeving voor alle buurtbewoners. Er is in de vereniging nog hulp nodig van vrijwilligers. Zo is er momenteel een vacature als secretaris en zoeken wij nog 'ogen en oren' in de verschillende delen van de Meenten en Grienden.

Tot een half jaar geleden heb ik full-time gewerkt als personeelsfunctionaris in Amsterdam.  Ik hield mij ruim 40 jaar in mijn personeelswerk bezig met o.a.  sociale wetgeving , belastingen, salaris en- personeelsadministratie en natuurlijk het contact met de mensen. Dat is voor mij heel belangrijk. Ik heb gebruik kunnen maken van een vervroegde pensioenregeling, waardoor ik thans meer tijd om aan mijn hobby's aandacht te geven. Ik ben erg sociaal ingesteld en een nogal 'bezige bij'. Ik ga zeker niet achter de geraniums zitten. Zoveel als in mijn vermogen ligt probeer ik het mensen naar de zin te maken, vandaar dat ik het ook leuk vind om feesten te organiseren.

Het buurtfeest op 22 september, waar ik mij momenteel bezig mee hou, zal bestaan uit verschillende activiteiten voor jong en oud. Heel veel kan men lezen op de flyers en de website, www.griendenenmeenten.nl, van de vereniging. Door de tegenvallende subsidie die wij hebben gekregen zijn de financiën voor het feest nog niet helemaal rond. Daarom zoeken wij dan ook nog naar sponsors van geld en materiaal, zoals prijsjes voor de kinderspelen, Rad van Fortuin en spullen voor verkoop op de braderie

Op 22 september, de dag van het feest, kunnen we ook nog wel wat hulp van vrijwilligers gebruiken, zoals bij het opbouwen van stalletjes, inrichting van de tent en feestterrein, bewaking en mensen die de schoolkinderen willen begeleiden bij de spelletjes. Voor de veiligheid van de kinderen die van het ene naar het andere feestterrein gaan, zoeken wij oude vloerbedekking om zebrapaden van te maken en ook hout om alternatieve verkeersborden."

Reacties (4)

Reactie van Mariejan op dit artikel

Ik woon in de Grienden (Wilgengriend) en niet in de Meenten. Inmiddels een jaar na dit grootse buurtfeest. Het is een fantastische dag geweest. Ruim 3000 bezoekers op deze dag gezien. Een dag om met trots op terug te kijken. Veel vragen gehad om jaarlijks zo'n feest te organiseren, maar dat is niet mogelijk. Je kunt zo'n groots opgezet feest met zoveel sponsors en vrijwilligers niet elk jaar organiseren. Misschien weer eens als de Grienden en Meenten 30 jaar bestaat.

Mariejan Vermeulen-Jonker
,
30 aug 2007, 19:43
Reacties (4)